ทนายความจังหวัดนราธิวาส 091 847 1499

ทนายความจังหวัดนราธิวาส 091 847 1499

เมนู

รู้จักจังหวัดนราธิวาส

คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส

มารู้จักจังหวัดนราธิวาส

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ

เขตการปกครอง


  1. อำเภอเมืองนราธิวาส

  ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส เลขที่  

  โทรศัพท์ : xxx-xxxx-xxx 
  Fax. : xxx-xxxx-xxx 
  Email : 
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


  2. อำเภอตากใบ

  ที่ว่าการอำเภอตากใบ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
  โทรศัพท์: 0-7358-1421 
  Fax: 0-7358-1421 
  Email: -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


  3. อำเภอบาเจาะ

  ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
  โทรศัพท์: 0-7359-9026 
  Fax: 0-7359-9043 
  Email: 
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


  4. อำเภอยี่งอ

  ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
  โทรศัพท์ : 0-7359-1005 
  Fax. : 0-7359-1005 
  Email : 
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


   5. อำเภอระแงะ

   ที่ว่าการอำเภอระแงะ ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
   โทรศัพท์ : 0-7367-1001 
   Fax. : 0-7367-1344 
   Email : 
   สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


   6. อำเภอรือเสาะ

   ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 0-7357-1004 
   Fax. : 0-7357-1004 
   Email : 
   สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


   7. อำเภอศรีสาคร

   ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร หมู่ที่ 1 ถนนกรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
   โทรศัพท์ : 0-7356-1082 , 0-73561-144 , 0-7356-1252 , 0-7356-1 
   Fax. : 0-7356-1082 , 0-73561-144 , 0-7356-1252 , 0-7356-1 
   Email : 
   สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


   8. อำเภอแว้ง

   ที่ว่าการอำเภอแว้ง ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
   โทรศัพท์: 073-659222 
   Fax: 073-659101 
   Email: 
   สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


    9. อำเภอสุคิริน

    ที่ว่าการอำเภอสุติริน เลขที่ ..

    โทรศัพท์ : xxx-xxxx-xxx 
    Fax. : xxx-xxxx-xxx 
    Email : 
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

      

    10. อำเภอสุไหงโก-ลก

    ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ถนน ทรายทอง 2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
    โทรศัพท์ : 0-7361-1031 0-7361-1849 
    Fax. : 0-7361-1849 
    Email : 
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


     11. อำเภอสุไหงปาดี

     ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี หมู่ที่ 1 ถนนประชาสำราญ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
     โทรศัพท์: 0-7365-1153 
     Fax: 0-7365-1153 
     Email: -
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


      12. อำเภอจะแนะ

      ที่ว่าการอำเภอจะแนะ เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220
      โทรศัพท์: 0-7354-3500 
      Fax: 0-735-43502 
      Email: 
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


       13. อำเภอเจาะไอร้อง 

       ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง ถนนเจ.าะไอร้อง - ไอสะเตียร์

       หมู่ 1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
       โทรศัพท์: 0-7354-4064 
       Fax: 0-7354-4064 
       Email: pokrongcho@gmail.com 
       สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

       X